სახელმძღვანელოები

კანაფის NPK სქემა

რა არის NPK?

აზოტი (N) – დიდწილად მცენარეთა ფოთლების ზრდაზეა პასუხისმგებელი. ზედმეტი აზოტი გამოიწვევს სწრაფ ზრდას. დეფიციტი იწვევს დაბრკოლებულ ზრდას.
ფოსფორი (P) – დიდწილად პასუხისმგებელია ფესვების ზრდაზე და ყვავილების განვითარებაზე. ფოსფორის ჭარბი რაოდენობა იწვევს ცუდად ზრდას და გაუფერულ ან ყვითელ ფოთლებს. ფოსფორის დეფიციტი იწვევს ფოთლების დაღუპვას.
კალიუმი (K) – არის მკვებავი ნივთიერება, რომელიც ეხმარება მცენარის საერთო ფუნქციებს სწორად შესრულებაში. ასევე ჯანმრთელობისთვის და ყვავილების განვითარებისთვის. კალიომის ჭარბი რაოდენობა იწვევვს აზოტის და ფოსფორის ბლოკირებას და დეფიციტი იწვევს დაავადებებს.


კანაფის მცენარეებს, ისევე როგორც ყველა ცოცხალ არსებას, სჭირდება საკვები. ეს მოიცავს ნიადაგს, წყალს და სასუქს ან მცენარეულ საკვებს.
კანაფის მოშენება არ არის ისეთი მარტივი, თუ გსურთ ხარისხიანი კანაფის და მოსავლის მიღება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამისათვის საჭიროა NPK- ის კოეფიციენტების გაცნობიერება.

რატომ არის კანაფის NPK მნიშვნელოვანი?

კანაფს, ისევე როგორც ყველა მცენარეს, აქვს NPK- ის თანაფარდობა, რაც ეხმარება მას ძლიერი და ჯანმრთელი ჩამოყალიბდეს. ისევე, როგორც ადამიანები, სხვადასხვა ნივთიერებების შემცველი მცენარეებით იკვებებიან (დიეტა). ადამიანის კვების რაციონი იცვლება სხვადასხვა ასაკში, ასევე იცვლება კვების რაციონი მცენარეშიც.

NPK სქემა

გაღვივება: 2-1-2 მოითხოვს ძალიან მცირე საკვებს.
ადრეული ვეგეტაცია: 4-2-3
ვეგეტაცია: 10-5-7
ვეგეტაციიდან ყვავილობაში გარდამავალი: 7-7-7
ადრეული ყვავილობა: 5-10-7
შუა ყვავილობა: 6-15-10
გვიანი ყვავილობა: 4-10-7
კვება: მხოლოდ ნადგომი წყალი

NPK რაციონი

ნუ ცდილობთ ამ NPK სახელმძღვანელოს სრულყოფილად შესრულებას. ეს არის კოეფიციენტები NPK- ს და არა რიცხვი.
სწორი კოეფიციენტების შენარჩუნება კონცენტრაციაზე უფრო მნიშვნელოვანია.
ამ ეტაპზე 5-5-5 კვება მშვენივრად ჯდება. არ არის რეკომენდებული 7-7-7, მაგრამ კოეფიციენტები NPK- ს შორის იგივეა.
არ არის საჭირო მცენარის 9-5-9 კვება, რადგან კოეფიციენტები N, P, K– ს შორის განსხვავებულია, უმჯობესია 7-7-7 ან 5-5-5.

უფრო მარტივად რომ გითხრათ, ვეგეტაციის პერიოდის განმავლობაში ფოსფორი უნდა იყოს აზოტის დაახლოებით 50%, ხოლო კალიუმი აზოტის დაახლოებით 65%.
ყვავილობის დროს ფოსფორი მთავარი ელემენტია, ხოლო აზოტი არის ფოსფორის დაახლოებით 50%, ხოლო კალიუმი არის ფოსფორის დაახლოებით 65% (გარდა შუა ყვავილისა).

კალიუმი ყოველთვის არის ძირითადი ელემენტის დაახლოებით 65%.
აქედან გამომდინარე “ყველაზე სუსტი” ელემენტი ყოველთვის მთავარი ელემენტის 50% -ია. ასე რომ, სწორი თანაფარდობები ასე გამოიყურება:

ვეგეტაცია NPK – აზოტი მთავარი ელემენტია.

N = 1

P = 1/2

K = 2/3

ყვავილობა NPK – ფოსფორი მთავარი ელემენტია

P = 1

N = 1/2

K = 2/3

ზემოთ მოყვანილი კანაფის NPK გრაფიკით, მიიღებთ ძლიერ და მაღალ მოსავლიან კანაფის მცენარეებს.
ცოტა შეცდომებით, თქვენ შეძლებთ მცენარეების საკვების მიწოდებას.
კარგი კვების საბოლოო შედეგი არის დიდი, ცხიმიანი, წებოვანი, მკვრივი კვირტები, რაც მიზანს წარმოადგენს ყველა მებაღისთვის.

Related Posts

კომენტარის დატოვება