სახელმძღვანელოები

F1 ჰიბრიდული თესლები

f1-hybridi

რა არის F1 ჰიბრიდული თესლები?

როგორ გაჩნდა ის და რა არის მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები დღევანდელ მებაღეობაში?

F1 ჰიბრიდული თესლი გულისხმობს მცენარის შერჩევით გამრავლებას ორი განსხვავებული მშობელი მცენარის ჯვარედინი დამტვერვით. გენეტიკაში ეს ტერმინი არის Filial 1- ის აბრევიატურა, სიტყვასიტყვით “პირველი შვილები”.
ზოგჯერ იწერება როგორც F1.

ჰიბრიდიზაცია უკვე რამდენიმე ხანია არსებობს. გრიგორ მენდელმა, ავგუსტინელმა ბერმა, მე –19 საუკუნეში პირველად დაწერა ბარდის შეჯვარების შედეგები. მან აიღო ორი განსხვავებული, მაგრამ ორივე სუფთა ჯიში და ხელოვნურად შეაჯვარა.
აღნიშნა, რომ F1 თესლიდან მოყვანილი მცენარეები იყო ჰეტეროზიგოტური ან განსხვავებული გენის შემადგენელი. ეს ახალი F1 მცენარეები ატარებდა იმ მახასიათებლებს, რომლებიც დომინანტი იყო თითოეულ მშობელში, მაგრამ არც ერთის იყო იდენტური. ბარდა იყო პირველი დოკუმენტირებული F1 მცენარე და მენდელის ექსპერიმენტების შედეგად გენეტიკის ახალი დარგი დაიბადა.

 

მცენარეები ველურ ბუნებაში არ გადაიკვეთებიან ?

რა თქმა უნდა. F1 ჰიბრიდები შეიძლება ბუნებრივად წარმოიქმნას, თუ პირობები არის შესაფერისი.
მაგალითად, პიტნა არის პიტნის სხვა ორ ჯიშს შორის ბუნებრივი შეჯვარების შედეგი. F1 ჰიბრიდული კანაფის თესლი, რომელსაც თქვენს ბაღში დათესავთ, ბუნებრივი შეჯვარებისგან განსხვავდება იმით, რომ ასე მიღებული მცენარეები იქმნება კონტროლირებადი დამტვერვით.

ზემოთხსენებული პიტნის შესახებ:

იგი ვრცელდება მისი ფესვთა სისტემის ხელახალი ზრდის გზით და არა თესლის საშუალებით. მცენარე სტერილურია და გამრავლება არ შეუძლიათ ნორმალური გენეტიკური გამრავლების გზით, რაც F1 მცენარეების კიდევ ერთი საერთო მახასიათებელია. უმეტესობა ან სტერილურია, ან მათი თესლი უნაყოფოა, ზოგიერთ შემთხვევაში, სათესლე კომპანიები ამას აკეთებენ გენეტიკური ინჟინერიით, ისე რომ მათი F1 მცენარეთა დახვეწის მოპარვა და გამრავლება შეუძლებელი იყოს.

 

F1 ჰიბრიდული თესლი – რატომ გამოვიყენოთ ის?

მაშ, რისთვის გამოიყენება F1 ჰიბრიდული თესლი და უკეთესია თუ არა მათი მემკვიდრეობის ჯიშები, რომელთა შესახებ ამდენი გვესმის? F1 მცენარეების გამოყენებამ მართლაც გაამართლა. მცენარეთა სელექციონერები ეძებდნენ უფრო ერთგვაროვან ფერს და ზომას, ეძებდნენ მოსავლის უფრო დიდ რაოდენობას მოკლე ვადებში. დღეს მცენარეები სპეციფიკური მიზნის მისაღწევად ვითარდება და ყველა ეს მიზეზი არ არის სავაჭრო. ზოგიერთი F1 თესლი შეიძლება უფრო სწრაფად მომწიფდეს და უფრო ადრე გაიხაროს, რაც მცენარეს უფრო შესაფერისს გახდის უფრო მოკლე სეზონებზე. შეიძლება უფრო მაღალი მოსავალი მიიღოთ გარკვეული F1 თესლიდან. ჰიბრიდიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევაა დაავადების წინააღმდეგობა.

ასევე არსებობს რაღაც ჰიბრიდული ენერგია. F1 ჰიბრიდული მარიხუანას თესლიდან მოყვანილი მცენარეები ძლიერდებიან და გადარჩენის მეტი შანსი აქვთ, ვიდრე ჰომოზიგოტურ ნათესავებს. ამ მცენარეთა გადარჩენისთვის საჭიროა ნაკლები პესტიციდები და სხვა ქიმიური საშუალება, რაც კარგია გარემოსთვის.

თუმცა, არსებობს რამდენიმე უარყოფითი მხარე F1 ჰიბრიდული თესლის გამოყენებაში.

  • F1 თესლი ხშირად უფრო ძვირია, რადგან მათი წარმოება უფრო ძვირია
  • F1 თესლი სარფიანი შენაძენია სახლის პირობებში

მას აქვს დადებითი და უარყოფითი თვისებები. მებაღეები არ უნდა დაეყრდნონ მოდურ ან ლამაზ სტილს, უნდა შეეცადონ შეარჩიონ და მოძბენონ ისეთი F1 თესლები, რომლებიც საუკეთესოდ მოერგება მათ პირობებს და მოთხოვნილებებს.

F1 ჰიბრდის შეძენას  ჩვენს გროუ შოფში შეძლებთ

F1 ჰიბრიდულ თესლებზე მეტი ინფორმაციისათვის კი ეწვიეთ ბმულს 

Related Posts

კომენტარის დატოვება