თქვენი შერჩევის შესატყვისი პროდუქტი ვერ მოიძებნა.

მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისგან დასაცავად, მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანია, ქიმიური ნივთიერებების, ე.წ. პესტიციდების გამოყენება.

პესტიციდების ერთ-ერთი სახეობაა აკარიციდები, ის გამოიყენება ტკიპების წინააღმდეგ ბრძოლისას.