აჩვენებს %d შედეგს

ჰერბიციდები

არის არასასურველი მცენარეულობის გასანადგურებელი ქიმიური ნივთიერებები.

ჰერბიციდებს იყენებენ მცენარეულობის გასანადგურებლად სხვადასხვა დაწესებულებების ირგვლივ ასევე გამოიყენება კულტურული მცენარეების დასაცავად სარეველებისაგან.