Showing all 12 results

ფილტრი
CO2-ის ტაბლეტი 60 ც
დახურვა

CO2-ის ტაბლეტი 60 ც

45.00
გამწოვი 125მმ-243
დახურვა

გამწოვი 125მმ-243

70.00
გამწოვი 150 მმ-358
დახურვა

გამწოვი 150 მმ-358

90.00
გოფრე
დახურვა

გოფრე 1 მეტრი 125 დიამეტრი

15.00
გოფრე
დახურვა

გოფრე 3 მეტრი 100 დიამეტრი

25.00
გოფრე
დახურვა

გოფრე 3 მეტრი 150 დიამეტრი

33.00
გოფრეს ხამუთი დიამეტრი 125 მმ
დახურვა

გოფრეს ხამუთი დიამეტრი 125 მმ

3.50
გოფრეს ხამუთი დიამეტრი 125 მმ
დახურვა

გოფრეს ხამუთი დიამეტრი 150 მმ

5.00
CLIP AND TABLE FAN Airontek 15 W
დახურვა

CLIP AND TABLE FAN Airontek 15 W

70.00
CLIP FAN Airontek 20 W CON BASE
დახურვა

CLIP FAN Airontek 20 W CON BASE

100.00
Fan heater 2000W
დახურვა

Fan heater 2000W

60.00
150 მმ კანალის ტიპის გამწოვი
დახურვა

150 მმ კანალის ტიპის გამწოვი

480.00

ვენტილაცია გამწოვი გათბობა ნახშირის ფილტრი