ფოტოპერიოდული

ფოტოპერიოდული კანაფის თესლი,  ეგრეთწოდებული 6 თვიანი, პოპულარულია ისეთი მებაღეებისთვის, ვინც მცენარის გაზრდას გარე პირობებში აპირებს.
ფოტოპერიოდული კანაფის მცენარე დამოკიდებულია სინათლის ციკლზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ფოტოპერიოდული კანაფი ყვავილობას იწყებს მას შემდეგ, რაც სინათლის ციკლის ხანგრძლივობა 13 საათზე ნაკლები იქნება, დაახლოებით აგვისტოს ბოლოსკენ.

Showing 1–16 of 68 results

რას ნიშნავს ფოტოპერიოდული მცენარე

ფოტოპერიოდიზმი გულისხმობს მცენარის რეაქციას სინათლისა და სიბნელის ხანგრძლივობის ცვლილებებზე. თესლები სინათლის ციკლის ცვლილებებზე რეაგირებენ. კანაფის შემთხვევაში ეს ფენომენი გადამწყვეტ როლს თამაშობს იმის განსაზღვრაში, თუ როდის გადადის მცენარე ვეგეტატიური სტადიიდან ყვავილობის ეტაპზე.

ფოტოსინთეზი არის მცენარეების უნარი სინათლე და ნახშირბადი გარდაქმნან ნახშირწყლებად. ამისათვის მცენარეს ჭირდება სინათლის წყარო და CO2, რომელსაც იგი ატმოსფეროდან იღებს. როდესაც კანაფის მცენარე სწორად აწარმოებს ფოტოსინთეზს, ის სწორად გარდაქმნის სინათლეს ნახშირწყლებად და შესაბამისად მოისხამს უფრო მეტ ყვავილედს.

კანაფს ყვავილობის დასაწყებად სჭირდება უფრო მეტი სიბნელე, ვიდრე სინათლე, ანუ ყვავილობას იწყებს მაშინ, როდესაც სინათლე 13 საათზე ნაკლებია.

6 თვიანი მარიხუანა

საზოგადოებაში გავრცელებული სახელი, რომელსაც ფოტოპერიოდულ კანაფს უწოდებენ, არის 6 თვიანი კანაფი. ეს სახელი გამომდინარეობს იქიდან, რომ თუ სეზონზე დაიწყებთ მის გაზრდას, დასრულებამდე მას 6 თვე დასჭირდება. თუმცა რეალურად ფოტოპერიოდული მცენარის ვეგეტაციის ეტაპი გაგრძელდება მანამდე, სანამ სინათლის ციკლი ბოქსში 12/12-ზე არ გადავა ან გარე პირობებში დღე და ღამე ერთმანეთს არ გაუტოლდება. სწორედ ამ დროიდან იწყება ყვავილობის ეტაპი, რომელსაც საშუალოდ 2 თვე სჭირდება.

ფოტოპერიოდული კანაფის თესლების უპირატესობები

 • კონტროლი ზრდის ციკლზე: ფოტოპერიოდული კანაფის მცენარეები მებაღეებს აძლევენ ზუსტი კონტროლის საშუალებას ვეგეტატიურ და ყვავილობის ეტაპებზე. სინათლის ციკლის რეგულირებით, მათ შეუძლიათ განსაზღვრონ თითოეული ფაზის დრო და ხანგრძლივობა, რაც გამოიწვევს ოპტიმიზებულ ზრდას და მოსავლიანობას.
 • უფრო მაღალი მოსავლიანობა: უფრო გრძელი ზრდის პერიოდის გამო, კანაფის ფოტოპერიოდული მცენარეები, როგორც წესი, უფრო დიდ მოსავალს აწარმოებენ ავტომოყვავილე ჯიშებთან შედარებით. ეს შესანიშნავი არჩევანია კომერციული მწარმოებლებისთვის, რომელთა მიზანია მაქსიმალური პროდუქტიულობა.
 • შტამების მრავალფეროვნება: ხელმისაწვდომია ფოტოპერიოდული კანაფის შტამების დიდი არჩევანი, თითოეული უნიკალური მახასიათებლებით, გემოთი და ეფექტებით. ეს მრავალფეროვნება მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს აირჩიონ შტამები, რომლებიც საუკეთესოდ აკმაყოფილებს მათ საჭიროებებს, იქნება ეს სამკურნალო მიზნებისთვის თუ რეკრეაციული სიამოვნებისთვის.
 • უკეთესი ხარისხის ყვავილედები: ბევრი მებაღე თვლის, რომ ფოტოპერიოდულ მცენარეებს შეუძლიათ წარმოქმნან უფრო მაღალი ხარისხის ყვავილედები უფრო დიდი სიმძლავრით, გემოთი და არომატით. გახანგრძლივებული ზრდის პერიოდი საშუალებას აძლევს მცენარეებს განავითარონ უფრო რთული ტერპენის პროფილები და კანაბინოიდების შემცველობა.
 • გასხვლა და ტრენინგი: ფოტოპერიოდული მცენარეები კარგად რეაგირებენ სხვადასხვა სავარჯიშო ტექნიკაზე, როგორიცაა ტოპინგი, დამუშავება და LST (დაბალი სტრესის ვარჯიში). ეს საშუალებას აძლევს მებაღეებს ჩამოაყალიბონ მცენარეები და გააუმჯობესონ სინათლის ზემოქმედება, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მოსავლიანობას და ხარისხს.
 • ადაპტაცია შიდა და გარე პირობებთან: ფოტოპერიოდული კანაფის გაშენება შესაძლებელია როგორც შიდა, ისე გარე პირობებში, რაც მათ მრავალმხრივ არჩევნად აქცევს სხვადასხვა მზარდი გარემოსთვის. შიდა მებაღეებს შეუძლიათ მიბაძონ ბუნებრივი სინათლის ციკლებს, ხოლო გარე მწარმოებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ ბუნებრივი სეზონური ცვლილებებით.

ვეგეტატიური ეტაპი

 • სინათლის მოთხოვნილებები: კანაფის ფოტოპერიოდული მცენარეები ხარობენ გახანგრძლივებული შუქის პირობებში, ჩვეულებრივ 18 საათიდან ზემოთ.
 • ზრდის ფოკუსი: ენერგია მიმართულია ფოთლების, ღეროების და ფესვების განვითარებაზე. ეს ეტაპი გადამწყვეტია ყვავილობის წინ მყარი საძირკვლის დასამყარებლად.

ყვავილობაზე გადასვლა

 • სინათლის ციკლის ცვლილება: მცენარის მომწიფებისას, 12-საათიანი სინათლის და 12-საათიანი სიბნელის ციკლზე გადასვლა მიუთითებს ყვავილობის სტადიის დაწყების შესახებ.
 • სქესობრივი დიფერენციაცია: ფოტოპერიოდული მცენარეები ავლენენ თავიანთ სქესს გარდაქმნის დროს.

ყვავილობა

 • აყვავებული კვირტები: ყვავილობის ფაზა, რომელიც გრძელდება რამდენიმე კვირა, ხასიათდება კანაბინოიდებით მდიდარი ფისოვანი კვირტების განვითარებით.
 • ოპტიმალური პირობები: სწორი პირობების უზრუნველყოფა, მათ შორის ტემპერატურა, ტენიანობა და საკვები ნივთიერებების ბალანსი, გადამწყვეტია მაქსიმალური მოსავლიანობისა და პოტენციალის გასაუმჯობესებლად.

ფოტოპერიოდული კანაფის თესლების გაზრდა

 • სინათლის მანიპულირება: შიდა სივრცეში გროვერებს აქვთ სინათლის სრული კონტროლის უპირატესობა. ტაიმერების გამოყენებით, მათ შეუძლიათ ზუსტად დაარეგულირონ სინათლის ციკლები, რათა გამოიწვიონ ყვავილობა.
 • ბუნებრივი მზის შუქი: გარე კულტივატორებმა უნდა გაითვალისწინოთ მზის ბუნებრივი ციკლი, რათა მცენარეებმა მიიღონ უწყვეტი სიბნელე მითითებულ ყვავილობის პერიოდში.
 • სქესობრივი იდენტიფიკაცია: ყვავილობაზე გადასვლისას მცენარეებზე დაკვირვება ხელს უწყობს მამრობითი მცენარეების ადრეულ იდენტიფიცირებას და გამოყოფას, რაც ხელს უშლის არასასურველ დამტვერვას.
 • გარემოს მონიტორინგი: რეგულარულად აკონტროლეთ გარემო პირობები, რათა აღმოიფხვრას ნებისმიერი რყევები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მცენარის ჯანმრთელობაზე.
 • გარდამავალი პერიოდი: საკვები ნივთიერებების თანაფარდობის კორექტირება ყვავილობაზე გადასვლისას აკმაყოფილებს მცენარის ცვალებად მოთხოვნებს.
 • დაბალანსებული მიდგომა: აზოტით მდიდარ საკვებ ნივთიერებებს შორის ბალანსის დაცვა ვეგეტატიური ზრდისთვის და ფოსფორსა და კალიუმს შორის ყვავილობისთვის გადამწყვეტია.

ფოტოპერიოდული კანაფის პოპულარული ჯიშები:

 1. Durban Poison - სატივა დომინანტი ცნობილი XXL სთრეინი
 2. Dos Si Dos 33 - 60%-იანი ინდიკა სთრეინი ძალიან მაღალი მოსავლით
 3. Cookies Kush - 70%-იანი ინდიკა დომინანტი სთრეინი ცერემბრალური და ეიფორიული ეფექტით
 4. G13 Haze - 80%-იანი სატივა სთრეინი ტროპიკული არომატით
 5. Liberty Haze - სატივა დომინანტი სთრეინი 25% THC-ით

კანაფის ფოტოპერიოდული თესლები ვეგეტატიური ეტაპიდან დაწყებული ყვავილობის ფაზამდე, გვთავაზობენ კულტივირების დინამიურ და კონტროლირებად გამოცდილებას. ფოტოპერიოდული მოგზაურობის დაწყებისას გახსოვდეთ, რომ სიზუსტე, მოთმინება და დაკვირვება არის ამ შესანიშნავი ჯიშის კანაფის მცენარეების სრული პოტენციალის გამოვლენის გასაღები.