Showing all 4 results

ჰიდროფონიკა

ჰიდროფონიკა მცენარეების გაშენების რევოლუციური მეთოდია და აქტიურად გამოიყენება ყველაზე მოთხონადი მცენარის – კანაფის გასაზრდელად.

რა არის ჰიდროფონიკა?

ჰიდროფონიკა არის უმიწო კულტივირების ტექნიკა, რომელიც გულისხმობს მცენარეების გაშენებას საკვები ნივთიერებებით მდიდარ წყლის ხსნარში, მცენარის ფესვები პირდაპირ ექვემდებარება ამ დაბალანსებულ ნარევს. მეთოდი გამორიცხავს ნიადაგის საჭიროებას, რაც მას ეფექტურ გზად აქცევს კანაფის და სხვადასხვა კულტურების მოსაყვანად.

ჰიდროონიკური სისტემის ძირითადი კომპონენტები

ჰიდროფონური მოწყობილობები, როგორც წესი, შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისგან:

 • რეზერვუარი – კონტეინერი, რომელშიც ინახება მკვებავი ხსნარი.
 • მზარდი საშუალება – ინერტული მასალები, როგორიცაა პერლიტი ან თიხის მარცვლები, რომლებიც ეხმარება მცენარის ფესვებს ზრდაში.
 • წყლის ტუმბოპასუხისმგებელია მკვებავი ხსნარის მიმოქცევაზე.
 • ჰაერის ტუმბო და ქვები უზრუნველყოფს მკვებავი ხსნარის ჟანგბადით გაჯერებას და ხელს უწყობს ფესვების ჯანმრთელობას.
 • pH და EC მრიცხველიაკონტროლებს მკვებავი ხსნარის მჟავიანობას და ელექტროგამტარობას, რაც გადამწყვეტია მცენარის ოპტიმალური ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.

ჰიდროფონიკა კანაფის მოსაყვანად

ჰიდროფონიკა კანაკაფის მოსაყვანად იდეალურია.

 • უფრო სწრაფი ზრდის ტემპი ის საშუალებას აძლევს კანაფის მცენარეებს უფრო ეფექტურად აითვისონ საკვები ნივთიერებები, რაც იწვევს ზრდის აჩქარებულ ტემპებს ტრადიციულ ნიადაგზე დაფუძნებულ კულტივაციასთან შედარებით.
 • საკვები ნივთიერებების გაძლიერებული კონტროლი – თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ ზუსტად აკონტროლოთ მცენარისთვის მიწოდებული საკვები ნივთიერებები, რაც შესაძლებელს გახდის იმას, რომ მცენარის კვების გრაფიკი სრულყოფილად მოწესრიგდეს და ის თითეული ზრდის ეტაპის სპეციფიკურ საჭიროებებს შეესაბამებოდეს.
 • წყლის ეფექტურობა -ჰიდროფონიკური სისტემები უფრო ეფექტურად იყენებენ წყალს, ვიდრე ნიადაგზე დაფუძნებული სისტემები, რადგან აორთქლების და დრენაჟის გამო წყლის დანაკარგი მინიმალურია.
 • სივრცის ოპტიმიზაცია მოწყობილობების გამოყენება შესაძლებელია ვერტიკალურადაც, რაც მაქსიმალურად გაზრდის სივრცეს და მცენარის უფრო მაღალი სიმკვირისას გახდის.

კანაფის ჰიდროონიკური სისტემების საერთო ტიპები

 • ღრმა წყლის კულტურა (DWC) მცენარეები დაფიქსირებულია მკვებავ ხსნარში. ის ფესვებითაა ჩაძირული და ჟანგბადს ქვების გამოყენებით იღებს.
 • მკვებავი ფირის ტექნიკა (NFT) მკვებავი ხსნარი მცენარის ფესვებზე თხელ ფენად მიედინება, რაც უზრუნველყოფს მუდმივ კონტაქტს საჭირო საკვებ ნივთიერებებთან.
 • Ebb and Flow (Flood and Drain) – მკვებავი ხსნარი პერიოდულად რწყავს გარემოს და შემდეგ ფილტრავს, რაც ფესვებს საშუალებას აძლევს წვდომა ჰქონდეთ საკვებ ნივთიერებებზე და ჟანგბადზე.
 • წვეთოვანი სისტემა მკვებავი ხსნარის წვეთოვანი მიეწოდება თითოეულ მცენარეს მილების ან შლანგების მეშვეობით.
 • აეროონიკა – ფესვები ჰაერშია და დაფარულია საკვები ნივთიერებებით მდიდარი წყლით, რაც უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ჟანგბადს.

კანაფის კულტივაცია ჰიდროფონიკაში

 • სწორი ტიპის შერჩევა – შეარჩიეთ კანაფის ტიპები, რომლებიც კარგად შეეფერება ჰიდროფონიურ ზრდას. მოძებნეთ ჯიშები, რომლებიც ცნობილია სწრაფი ზრდით, მაღალი მოსავლიანობით და გარემოს ცვლილებებისადმი გამძლეობით.
 • მკვებავი ხსნარების ოპტიმიზაციააირჩიეთ დაბალანსებული მკვებავი ხსნარი, რომელიც მორგებულია თქვენი კანაფის ზრდის სპეციფიკურ სტადიაზე. რეგულარულად აკონტროლეთ pH და EC დონეები საკვები ნივთიერებების დისბალანსის თავიდან ასაცილებლად.
 • სათანადო ლედ განათება და ვენტილაციაუზრუნველყავით სწორი სინათლის სპექტრი და ინტენსივობა, რომელიც ზრდის თითოეული ეტაპისთვის არის საჭირო. ასევე მნიშვნელოვაია სათანადო ვენტილაცია ზედმეტი ტენიანობის და ობის თავიდან ასაცილებლად.

ჰიდროფონიკა –  მცენარის ზრდის სწრაფი გზაა, რომელიც ამავდროულად კარგ მოსავალს უმოკლედ დროში გაძლევთ. თუმცა,  გახსოვდეთ, რომ თქვენი შიდა ბაღისთვის აუცილებელია სწორი სისტემის არჩევა, საკვები ნივთიერებების ოპტიმიზაცია, სათანადო განათება და ვენტილაცია.