ავტომოყვავილე

ავტომოყვავილე კანაფის თესლები განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს მებაღეებში, რადგან ფოტოპერიოდულისგან განსხვავებით, მოსავლის აღებას სულ რაღაც 3 თვეში შეძლებთ.
ავტომოყვავილე თესლის შერჩევა იდეალური გადაწყვეტილებაა მათთვის, ვისაც არ აქვს საკმარისი გამოცდილება, რადგან ამ მცენარეს არ სჭირდება სინათლის ციკლის შეცვლა და ავტომატურად იწყებს ყვავილობას ნებისმიერი სინათლის ციკლის პირობებშიც.

Showing 1–16 of 143 results

ავტომოყვავილე კანაფის თესლები

ავტომოყვავილე კანაფის თესლი გენეტიკურად შექმნილია ავტომატურად ყვავილობისთვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ მცენარე არაა დამოკიდებული სინათლის ციკლზე. ფოტოპერიოდული, ეგრეთწოდებული "6 თვიანი" ჯიშებისგან განსხვავებით, რომლებიც ყვავილობის დასაწყებად დამოკიდებულია სინათლის ციკლის ცვლილებებზე, ავტოყვავილეებს აქვთ „შიდა საათი“, რაც გულისხმობს ყვავილობის დაწყებას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ჩვეულებრივ, გაღივებიდან დაახლოებით 3-5 კვირაში.

ავტომოყვავილეს უპირატესობები

 • სწრაფი ზრდა და ყვავილობა: ავტომოყვავილეს აქვს მნიშვნელოვნად მოკლე სასიცოცხლო ციკლი, როგორც წესი, ზრდას 8-12 კვირაში ასრულებს.
 • მუდმივი ზრდა: განსხვავებით ფოტოპერიოდული მცენარეებისგან, რომლებიც ყვავილობის დასაწყებად საჭიროებენ სინათლის ციკლის შეცვლას, ავტომოყვავილე შეუფერხებლად გადადის ვეგეტატიური ზრდიდან ყვავილობაში ყოველგვარი გარემოპირობის შეცვლის გარეშე.
 • კომპაქტური ზომა: ავტომოყვავილე მცენარე იდეალურია შეზღუდული ფართობისთვის. ის ზოგადად უფრო მცირე ზომისაა, რაც მას შესაფერისს ხდის როგორც შიდა, ისე გარე კულტივირებისთვის.
 • სინათლის პირობებთან ადაპტაცია: მცენარეს შეუძლია აყვავდეს სხვადასხვა სინათლის ციკლის დროს, მათ შორის 18/6, 20/4 ან თუნდაც უწყვეტი განათების პირობებში მთელი სიცოცხლის ციკლის მანძილზე.
 • დამწყებთათვის შესაბამისობა: ავტომოყვავილე მცენარის "მიმტევებელი ბუნება" მათ შესანიშნავ არჩევნად აქცევს მებაღეებისთვის, რომლებსაც შეიძლება არ ჰქონდეთ ზუსტი კონტროლი განათების პირობებზე.
 • რამდენიმე მოსავალი ერთ სეზონში: ხანმოკლე სასიცოცხლო ციკლი იძლევა მრავალჯერ მოსავლის აღების საშუალებას ერთ სავეგეტაციო სეზონზე.

ავტომოყვავილე კანაფის თესლების კულტივირება

 • ოპტიმალური განათების პირობები: მიუხედავად იმისა, რომ ავტომოყვავილეებს შეუძლიათ აყვავდნენ სხვადასხვა განათების ციკლის შემთხვევაშიც, 18-20 საათის განმავლობაში სინათლის მიწოდება დღის მანძილზე მთელი სიცოცხლის ციკლის განმავლობაში ოპტიმიზაციას უკეთებს ზრდასა და მოსავალს.
 • დამატებითი განათება: გარეთ გაშენებისას, ავტომოყვავილე მცენარის განთავსება მზის მაქსიმალური ზემოქმედების ადგილებზე უზრუნველყოფს მის ოპტიმალურ განვითარებას.
 • საკვები ნივთიერებების მართვა: ზოგადად ავტომოყვავილე მცენარეს სჭირდება მუდმივი საკვების მიწოდება ვეგეტაციის განმავლობაში, ვინაიდან აქვს მცირე სავეგეტაციო ციკლი. ჩვეულებრივ ავტომოყვავილებს სჭირდებათ უფრო რბილი საკვები ხსნარები ფოტოპერიოდულ სთრეინებთან შედარებით.
 • საკვები ნივთიერებების ადრეული გამოყენება: დაიწყეთ მცენარისთვის საკვები დანამატების მიწოდება ფრთხილად, რადგან ავტომოყვავილეები შეიძლება მგრძნობიარენი იყვნენ საკვები ნივთიერებების დონის მიმართ, განსაკუთრებით ჩითილობის სტადიაზე.
 • ვარჯიში: LST – დაბალი სტრესის ვარჯიში – მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მსუბუქი სტრესის ტექნიკა შეიძლება გამოიყენოთ, ავტომოყვავილე უფრო მგრძნობიარეა სტრესის მიმართ. გასხვლისა ან სტრესის შეზღუდვა ხელს უწყობს ზრდის შეჩერების თავიდან არიდებას.
 • ადეკვატური დრენაჟი: ავტომოყვავილე მგრძნობიარეა ფესვებთან დაკავშირებული პრობლემების მიმართ, ამიტომაც მზარდი საშუალებების გამოყენება გადამწყვეტია ზედმეტი მორწყვის თავიდან ასარიდებლად.

ავტომოყვავილე კანაფის პოპულარული სთრეინები

 1. Amnesia Haze Auto - 80%-იანი სატივა სთრეინი ციტრუსის არომატით
 2. Strawberry Gorilla Auto - სატივა დომინანტი სთრეინი მაღალი THC-ით
 3. Purple Punch Auto - 85%-იანი ინდიკა სთრეინი კენკრის არომატით
 4. Bruce Banner Auto - 65%-იანი სატივა დომინანტი სთრეინი კენკრის მოტკბო არომატით
 5. Sour Diesel Auto - სატივა დომინანტი სთრეინი 24%-მდე THC-ით