ფილტრი

თქვენი შერჩევის შესატყვისი პროდუქტი ვერ მოიძებნა.

ვერმიკულიტი

  • მას აქვს ნეიტრალური pH დონე.
  • ის არ შეიცავს ტოქსიკურ ქიმიკატებს და დამზადებულია ნიადაგში ბუნებრივად ნაყოფიერი ნაერთებისგან.
  • არის ორგანული.
  • არის ძალიან ფოროვანი და აერაციისთის იდეალური საშუალებაა.
  • მას შეუძლია შეინარჩუნოს გარკვეული რაოდენობის წყალი, ხოლო დანარჩენებს საშუალება მისცეს გადინების.
  • როცა მცენარეს წყლის ნაკლებობა ექნება, თავის მარაგიდან მიაწვდის წყალს.