Showing all 15 results

ფილტრი
ჩვენება 9 24 36
კერამზიტი 3 ლიტრი
დახურვა

კერამზიტი 3 ლიტრი

6.00
პემზა 5 ლიტრი-დრენაჟი
დახურვა

პემზა 5 ლიტრი-დრენაჟი

5.00
პლასტმასის ქოთანი-10 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ქოთანი-10 ლიტრი

6.00
პლასტმასის ქოთანი-5 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ქოთანი-5 ლიტრი

5.00
პლასტმასის ქოთანი-0.5 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ქოთანი-0.5 ლიტრი

1.00
პლასტმასის ქოთანი - 2 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის შავი ქოთანი – 0.5 ლიტრი

1.00
პლასტმასის შავი ქოთანი - 0.5 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის შავი ქოთანი – 0.5 ლიტრი

1.00
პლასტმასის ქოთანი-7 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ქოთანი-7 ლიტრი

5.00
პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი - 10 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი – 10 ლიტრი

8.00
პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი - 2.2 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი – 2.2 ლიტრი

3.00
პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი - 3.5 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი – 3.5 ლიტრი

3.50
პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი - 6 ლიტრი
დახურვა

პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი – 6 ლიტრი

6.00
პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი-100
დახურვა

პლასტმასის ყავისფერი ქოთანი – 15 ლიტრი

10.00
ნაჭრის ქოთანი 12 ლიტრი
დახურვა

ნაჭრის ქოთანი 12 ლიტრი

10.00
ნაჭრის ქოთანი 22 ლიტრი
დახურვა

ნაჭრის ქოთანი 22 ლიტრი

15.00

ქოთანი