კალათა 0

კალათა ცარიელია.

აგროვიტა ფორტე ბორით 100 მლ

გაყიდულია: 10

5.00

დასვი კითხვა
 • საერთო აზოტი (N) – 17,0-20,0  გ./ლ.   
 • ფოსფორი ( P) – 2,5-3,0 გ./ლ.
 • კალიუმი ( K) – 2,5-3,0 გ./ლ.
 • ბორი (B) – 27,0-30,0 გ./ლ.
 • pH– 7,0-7,5

 

სტატუსი: 19 საწყობშია

ბრენდი: ორგანული 100%
Compare

აგროვიტა ფორტე ბორით 100 მლ

ჰუმინური ორგანულ-მინერალური სასუქი აგროვიტა ფორტე ბორით 100 მლ. დამზადებულია ბუნებრივი ჰუმატებისაგან –  ტორფი + წყალმცენარეების ექსტრაქტი,  გამდიდრებულია ბორით (B).  გამოიყენება კულტურულ მცენარეთა  ფოთლოვანი გამოკვებით ბორის დეფიციტის შევსებისათვის. აუმჯობესებს: ყვავილობის, დამტვერიანებისა და გამონასკვის პროცესებს, ამარაგრებს ნაყოფს მკვებავი ნივთიერებებით, ზრდის განაყოფიერებული ყვავილებისა  და ნაყოფის რაოდენობას.   აუმჯობესებს მცენარის უჯრედში ნივთიერებათა ცვლას.

შემადგენლობა:  ორგანული ნაერთების (C) საერთო შემცველობა – 28,0-30,0 გ./ლ.

 • საერთო აზოტი (N) – 17,0-20,0  გ./ლ.
 • ფოსფორი ( P) – 2,5-3,0 გ./ლ.
 • კალიუმი ( K) – 2,5-3,0 გ./ლ.
 • ბორი (B) – 27,0-30,0 გ./ლ.
 • pH– 7,0-7,5

Humane organic-mineral fertilizer Agrovita Forte Boron 100 ml. Made from natural humates – peat + algae extract, enriched with boron (B). Used to supplement boron deficiency by foliar feeding of cultivated plants. Improves: flowering, pollination and germination processes, strengthens the fruit with nutrients, increases the number of fertilized flowers and fruits. Improves metabolism in the plant cell.

Composition: Total content of organic compounds (C) – 28,0-30,0 g / l.

 • Total nitrogen (N) – 17.0-20.0 g / l.
 • Phosphorus (P) – 2.5-3.0 g / l.
 • Potassium (K) – 2.5-3.0 g / l.
 • Boron (B) – 27.0-30.0 g / l.
 • pH– 7.0-7.5

Органическое минеральное удобрение человека Агровита Форте Бор 100 мл. Изготовлено из натуральных гуматов – торфа + экстракт водорослей, обогащенный бором (B). Используется для восполнения дефицита бора путем внекорневого питания культурных растений. Улучшает: процессы цветения, опыления и прорастания, укрепляет плод питательными веществами, увеличивает количество оплодотворенных цветов и плодов. Улучшает обмен веществ в растительной клетке.

Состав: Общее содержание органических соединений (с) – 28,0-30,0 г / л.

 • Общий азот (N) – 17,0-20,0 г / л.
 • Фосфор (П) – 2,5-3,0 г / л.
 • Калий (К) – 2,5-3,0 г / л.
 • Бор (В) – 27,0-30,0 г / л.
 • рН – 7,0-7,5

აგროვიტა ფორტე ბორით 100 მლ

ბრენდი

ორგანული 100%

მოცულობა

100 მლ

0

Საშუალო რეიტინგი

 • 5 Star 0%
 • 4 Star 0%
 • 3 Star 0%
 • 2 Star 0%
 • 1 Star 0%
გახდი პირველი “აგროვიტა ფორტე ბორით 100 მლ”-ის შემფასებელი

შეფასებები

ჯერ არ არის შეფასებული.

ორგანული 100%