სახელმძღვანელოები

ვატის კალკულატორი – რამდენი შუქი უნდა გქონდეთ?

led-ganateba

იმისათვის, რომ სწორად განსაზღვროთ თქვენი სივრცისთვის საჭირო ლედ განათება, რამდენიმე რამ უნდა იცოდეთ.
ერთი ლუმენი უდრის ერთი სანთლის მიერ გამოსხივებული შუქის რაოდენობას, რომელიც ეცემა ზედაპირის ერთ კვადრატულს ერთი მეტრის დაშორებით.

ვატი – არის ელექტროენერგიის რაოდენობის საზომი, რომელიც მიედინება მავთულში. ვატი იზომება ვატთა რაოდენობით ერთ საათში. კილოვატ/საათი (KWH) არის 1000 ვატი/სთ.

kanafi-ganateba-kalkulatori

კანაფის ლედ განათება

სინათლის ზომის შეფასებები:

2 x 2 [4 კვ/მ] – 150 ან 250 ვატი
2 x 3 [6 კვ/მ ] – 250 ვატი
3 x 3 [9 კვ/მ ] – 450 (400 ან 600 ვატი)
4 x 4 [16 კვ/მ ] – 800 ვატი (600 ან 1000 ვატი)
4 x 6 [24 კვ/მ ] – 1200 ვატი (2 – 600 ვტ)
5 x 5 [25 კვ/მ ] – 1250 ვატი (2 – 600 ვტ ან  1 – 1000 ვტ)
4 x 8 [32 ვ/მ ] – 1600 ვატი (3 – 600 ვ  ან   2 – 1000 ვტ)

რამდენი შუქი გჭირდებათ ვატებში:

ფართობის სინათლის მიწოდების ზოგადი წესი არის მინიმუმ 30 ვატი კვადრატულ ფუტზე. ოპტიმალურია 50 ვატი კვადრატულ მეტრზე. თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი ტერიტორიის შესაბამისი განათება ამ ფორმულის გამოყენებით: 30 ვატი (ან 50) x? (თქვენი) კვადრატული ფუტი.
მაგალითი: თქვენ გაქვთ ფართობი 10 კვ.მ ფუტი – 30 ვ x 10 ს.ფ. = 300 ვატი / კვ.ფუტი მინიმალური ან 50 ვატი x 10 ს.ფ. = 500 ვატი / კვ. ფუტი (ოპტიმალური).

ასევე, გახსოვდეთ, რომ ფლუორესცენტები უფრო სუსტია და ნაკლებ შუქს ასხივებენ, ვიდრე HID. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ დაგჭირდებათ 5-ჯერ მეტი ვატი, რათა გაუტოლდეს HID-ის გამომუშავებას. ასე რომ, 30 ვატი HID უტოლდება 150 ვატ ფლუორესცენტს. ამიტომ რეკომენდებულია მინიმუმ 30 ვატი კვადრატულ ფუტზე HID განათებისთვის და მინიმუმ 150 ვატი კვადრატულ ფუტზე ფლუორესცენტებისთვის.

განათების ღირებულების დადგენა:

ნახეთ თქვენთან რა ღირს კილოვატი საათში გადასახადი ელექტროენერგიის. დავუშვათ, რომ თქვენ გაქვთ 1000 ვატიანი ნათურა და გადასახდელია 1 კვ/სთ ღირს 0,21 თეთრი/ საათში.
კილოვატი უდრის 1000 ვატს, ამიტომ დაგიჯდებათ 0,21 თეთრ საათში ამ შუქის გაშვება.

აი კიდევ ერთი მაგალითი – თქვით, რომ თქვენ გაქვთ 400 ვატიანი ნათურა და თქვენი KWH-ის თანხა არის 0,21 თეთრი. ვინაიდან 400 ვატი არ არის კილოვატი, თქვენ უნდა გაყოთ 400 1000-ზე = 0.4 კილოვატი x 0,21 (კვტ/სთ განაკვეთი ელექტროენერგიის გადასახადიდან) = 0,084 თეთრი საათში მუშაობისთვის.

ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რადგან სინათლის ინტენსივობა პირდაპირ იმოქმედებს თქვენი მოსავლის ხარისხზე და კანაფის მოსავალზე. თუ თქვენ გაქვთ ოპტიმალურზე ნაკლები განათება, თქვენი მოსავლიანობა და პოტენციალი შემცირდება და კვირტები არ განვითარდება ისეთი მკვრივი.

ამ პუნქტის საკმარისად ხაზგასმა არ შეიძლება. თქვენ უნდა გქონდეთ შესაბამისი რაოდენობის შუქი, რომ თქვენს სივრცეში გაიზარდოს მაღალი ხარისხის კვირტი.

შეიძლება თუ არა მცენარისათვის ძალიან ბევრი სინათლე?

kanafis-led-ganateba

მარიხუანას ლედ განათება

ძირითადი პასუხი არის არა. შემცირების კანონის თანახმად, თეორიულად შეგიძლიათ მიაღწიოთ ისეთ წერტილს, როდესაც თქვენი მცენარეები უბრალოდ ვეღარ შთანთქავდნენ შუქს, მაგრამ შეუძლებელი იქნება თქვენს სივრცეში ამდენი განათების არსებობა.

განათებიდან მიღებული სითბო პრობლემად იქცეოდა დიდი ხნით ადრე, სანამ ამ წერტილამდე მიაღწევდით. ამიტომ გამოიყენეთ იმდენი განათება, რამდენიც გსურთ, უბრალოდ აკონტროლეთ სითბო.

ვატის კალკულატორი – რამდენი შუქი უნდა გქონდეთ?

ექსპერიმენტი ერთადერთი დარწმუნებული მეთოდია თითოეული მცენარისთვის საუკეთესო გამოსავლის დასადგენად. თუ თქვენი კანაფის მცენარეები არ იღებენ საკმარის შუქს, ისინი იწყებენ ზრდას, თითქოს იჭიმება სინათლისთვის და ფოთლები ღია მწვანე ხდება  ან, თუ მათ სჭირდებათ სინათლესთან მიახლოება, ან სინათლის ექსპოზიციის უფრო ხანგრძლივი პერიოდის მინიჭება. ზედმეტმა განათებამ შეიძლება გამოიწვიოს კანაფის ფოთლების გაუფერულება, გაყავისფრება. ფოთლები ზედმეტად კომპაქტური გახდება და კიდეებზე დაიხვევა.