ჰერბიციდები

ჰერბიციდები ქიმიური ნივთიერებებია, რომლებიც არასასურველი მცენარეების გასაკონტროლებლად გამოიყენება, მაგალითად ისეთის როგორიც სარეველებია. ჰერბიციდები სპეციალურადაა შექმნილი იმისთვის, რომ გაანადგუროს არასასურვეელი მცენარები, რომლებიც რესურსებისთვის კონკურენციას უწევენ სასურველ კულტურებს, მცენარეულობას და ლანდშაფტებს.

Showing all 2 results

სარეველა საზიანოა სოფლის მეურნეობისთვის, ბაღებისთვის, გაზონებისთვის და ბუნებრივი ეკოსისტემებისთვის. მათ შეუძლიათ შეაფერხონ მოსავლის ზრდა, შესაბამისად შეამცირონ მოსავლიანობა და უარყოფითად იმოქმედონ ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნებასა და ესთეტიკაზე. სწორედ ამიტომ, საჭიროა ჰერბიციდები, რომლებიც გადამწყვეტ როლს ასრულებენ სარეველების მართვაში. ამის შემდეგ კი მცენარე უკეთ იზრდება და მიწის რესურს უფრო უკეთ ითვისებს.

ჰერბიციდების სახეობები

  • სელექციური ჰერბიციდები - ასეთი ტიპის ჰერბიციდები მცენარეების სპეციფიკურ ტიპებზე მოქმედებს, ხოლო სასურველ მცენარეებზე არ მოქმედებს და  უცვლელად ტოვებენ. ისინი მუშაობენ სარეველების სახეობებსა და სასურველ მცენარეებს შორის ფიზიოლოგიური განსხვავებების გამოყენებით, რაც ჰერბიციდებს საშუალებას აძლევს სარეველების მიზნობრივ კონტროლს განახორციელოს.
  • არასელექტიური ჰერბიციდები - ეს ჰერბიციდები სპეციფიკურ მცენარეებზე არ მოქმედებენ  და შეუძლიათ მცენარეთა სახეობების ფართო სპექტრის განადგურება. ისინი ჩვეულებრივ გამოიყენება ისეთ ადგილებში, სადაც აუცილებელია მცენარეული საფარის სრული კონტროლი, როგორიცაა არამოსავლიანი ადგილები, სამრეწველო ადგილები ან მაშინ, თუ გსურთ მიწის გასუფთავება ახალი კულტურების დარგვამდე.
  • წინამორბედი ჰერბიციდები - ეს ჰერბიციდები გამოიყენება ნიადაგში სარეველების თესლის გაღივებამდე. ისინი ქმნიან ბარიერს, რომელიც აფერხებს სარეველების ნერგების განვითარებას, ხელს უშლის სარეველების ზრდას მის დაწყებამდე.
  • ჰერბიციდები სარეველების გაჩენის შემდგომი პროცესისთვის - ეს ჰერბიციდები გამოიყენება აქტიურად მზარდ სარეველებზე. ისინი ეფექტურია აღმოცენებული სარეველების კონტროლისთვის, რადგან ისინი შეიწოვება ფოთლების მეშვეობით და გადაადგილდება მთელ მცენარეში, რაც იწვევს სარეეველას დაზიანებას ან სიკვდილს.

ჰერბიციდების გამოყენება

  • სოფლის მეურნეობა - ჰერბიციდები ფართოდ გამოიყენება მოსავლის წარმოებაში სარეველების გასაკონტროლებლად, რომლებიც კონკურენციას უწევენ კულტურებს საკვები ნივთიერებების, წყლისა და მზის შუქისთვის. სარეველების ეფექტური მართვა ხელს უწყობს მოსავლიანობის გაზრდას და ამცირებს სარეველების კონტროლისთვის მძიმე შრომას.
  • სატყეო მეურნეობა - ჰერბიციდები ტყის მეურნეობაში გამოიყენება ინვაზიური მცენარეების სახეობების გასაკონტროლებლად, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ ადგილობრივ მცენარეულობას და დაარღვიონ ეკოლოგიური ბალანსი. ჰერბიციდები კი ხელს უწყობს ტყის ჯანსაღ ზრდას და ხელს უწყობს სასურველი ხის სახეობების რეგენერაციას.
  • გამწვანება და მართვა - ჰერბიციდები გამოიყენება გაზონების, გოლფის მოედნების, სპორტული მოედნებისა და ორნამენტული ლანდშაფტების შესანარჩუნებლად.
  • სამრეწველო და არასამეურნეო ტერიტორიები - ჰერბიციდებს იყენებენ სამრეწველო ობიექტებზე, რკინიგზასა და გზებზე.

მნიშვნელოვანია ჰერბიციდების პასუხისმგებლობით გამოყენება და რეკომენდებული გაიდლაინების დაცვა, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ პოტენციური რისკები. სარეველების მართვის ინტეგრირებული მიდგომები, როგორიცაა მოსავლის როტაცია, სარეველების მექანიკური კონტროლი და ბიოლოგიური კონტროლი, უნდა იყოს შერწყმული ჰერბიციდის გამოყენებასთან, რათა ხელი შეუწყოს სარეველების ეფექტურ განადგურებას.