სახელმძღვანელოები

კანაფის სასუქების პრობლემები

kanafis-sasuqebis-problemebi

კანაფის სასუქების პრობლემების მარტივად და სწრაფად ამოცნობაში კანაფის ფოთლის სიმპტომების შემმოწმებელი სქემა დაგეხმარებათ, რათა დროულად დაიცვათ ავადმყოფი მცენარეები!

კანაფის ფოთლის საშუალებით შეიტყვეთ მეტი მცენარის საერთო პრობლემაზე, საკვებ ნივთიერებებზე, დაავადებებზე, კანაფის სტრესებზე, მავნებლებსა და სხვა შეცდომებზე.
დეტალური ინფორმაციის სანახავად დააკვირდით სასურველ ფოტოს, რომელიც ასახავს მცენარის კონკრეტული პრობლემის, მარიხუანას საკვები ნივთიერების დეფიციტის ან სიმპტომის გამოხატულებას და გაიგეთ, თუ რაში არის საქმე. 

kanafis-stresi-mcenare-waiqca

კანაფის მცენარის პრობლემები

კანაფის საკვები ნივთიერებების დეფიციტის სქემა

ძირითადი და მცირე ელემენტები Ჭარბი დეფიციტი
აზოტის დეფიციტიazotis-deficiti ფოთლების გაყვითლება.
სწრაფად მიემართება ზემოთ.
მკრთალი ფერის ფოთლები.
ყვითელი ფოთლები.
ყვითლდება ვენებს შორის.
ძველი ფოთლები ცვივა.
გაცვეთილი / ჩამოკიდებული ფოთლები.
ფოსფორის დეფიციტიfosforis-deficiti ქვედა, ძველი ფოთლების დაბნელება (მუქი მწვანე, ლურჯი ან ნაცრისფერი)
ქვედა ფოთლების გასქელება და ლაქების წარმოქმნა (ბრინჯაოს, მეწამული ან ყავისფერი ფერის)
ჭრელი ან მოზაიკისებრი ფოთლები.
ფოთლების გაყვითლება.
ფოთლების დახვევა.
ფოთლის წვერების დაწვა.
კვდება ძველი ფოთლები და ცვივა.
ღეროვანი ფერის შეცვლა (წითელი ან მეწამული).
დამახინჯებული ან შეფერხებული ზრდა.
ფესვის ლპობა.
კალიუმის დეფიციტიkaliumis-deficiti ყავისფერი ან დამწვარი ფოთლის კიდეები.
მუქი, ყავისფერი ლაქები.
ახასიათებს დიდი სივრცეები კვანძებს შორის.
მცენარე ძალიან მაღალია.
მკრთალი ფერის ფოთლები.
ქვედა, ძველი ფოთლების სიყვითლე.
ფოთლების გახმობა.
ლაქები ფოთლებზე.
ძველი ფოთლები ცვივა.
შენელებულია ზრდა.
ტალღოვანი ფოთლები (ქვევით ან ზემოთ).
კვირტი არ მწიფდება.
ბორის დეფიციტიboris-deficiti მეწამული ან ჩაბნელებული ფოთლის ფერი.
ფოთლებზე მუქი ყავისფერი ლაქები.
ყავისფერი ან დამწვარი ფოთლის კიდეები.
შენელებული ზრდა.
დატრიალებული ან პათოლოგიური მცენარეული ზრდა.

სპილენძის დეფიციტი
spilendzis-deficiti

ჩაბნელებული, დაგრეხილი ფოთლები ლურჯი და / ან მეწამული
მეტალის ბრჭყვიალა ფერები.
ფოთლის ქვედა ნაწილი ყვითელი ან თეთრი ხდება.
კვირტებში შეინიშნება მომწიფების ნაკლებობა.
არ იზრდება რეგულარულად.
დასუსტებულია ღეროები.
კალციუმის დეფიციტიkalciumis-deficiti იწყებს მწვანე ფერის გამუქებას.
ღია ყავისფერი ნეკროზული ლაქები.
ფოთლები კვდება.
შეჩერებულია ზრდა.
მეწამული ან ყვითელი
ღეროები.
ტოტები სუსტია.
ფესვებმა შეიძლება დაიწყოს კვდომა ან გაყავისფრება.
Რკინის დეფიციტიrkinis-deficiti სხვა საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის ნიშნები, როგორიცაა მანგანუმი, ფოსფორი, თუთია, კალციუმი ან სპილენძი. ახალგაზრდა ფოთლები ხდება ღია ყვითელი.
აქვს ძალიან ცოტა საკვირტე ადგილი.
მაგნიუმის დეფიციტიmagniumis-deficiti მტევნები და ღეროები მეწამული ფერის ხდება.
კიდეებზე ღია ყავისფერი ლაქა.
წითელი ფერის ღეროს ზრდა.
ყველაზე დაბალი ფოთლების სიყვითლე და შესუსტება.
ფოთლები მალე იღუპება.
მანგანუმის დეფიციტიmanganumis-deficiti ზედა ფოთლებზე კოპლები.
ახალი ტოტები დაზიანებულად იზრდება.
მკრთალი ფერის ფოთლები.
ახალი ფოთლები ყვითლდება გადამბებს შორის.
ნელი ზრდა.
მოლიბდენის დეფიციტიmolibdenis-deficiti ჭრელი, ლაქებიანი ფოთლები
პათოლოგიური შეფერილობა, რომელიც იწყება ფოთლის ცენტრში.
ფუძისკენ მდებარე ძველი ფოთლები იწყებს გაყვითლებას.
ფოთლის კიდეების გაუფერულება: ნარინჯისფერი, წითელი ან ვარდისფერი ფერი კიდეების გარშემო.
გოგირდის დეფიციტიgogridis-deficiti დაზიანებული ზედა ფოთლები და ნელი ზრდა. მკრთალი ფერის ფოთლები.
ქვედა ფოთლებზე სიყვითლე.
გაყვითლება გადამბებს შორის.
მცენარის შეზღუდული ზრდა.
კვირტი არ მსხვილდება.
თუთიის დეფიციტიtutiis-deficiti წვეტიანი,
არა ვერტიკალური ზრდა.
ყვითელი ფერი რჩება ახალ ფოთლებსა და ძარღვებზე.
ფოთლების კიდეები დამწვარია.
ძირითადი და მცირე ელემენტები ჭარბი დეფიციტი

კომენტარის დატოვება