სახელმძღვანელოები

მცენარე კანაფი და მისი გამოკვება

how to germinate marijuana seeds 1

როდესაც ზრდით კანაფს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ რა სჭირდება თქვენს მცენარეს მისი ზრდის თითოეულ საფეხურზე.
აუცილებელია, გესმოდეთ რომელი საკვები ნივთიერება რა შედეგს იძლევა. ამან კი შეიძლება რომ დიდი უპირატესობა მოგცეთ ნაყოფის ხარისხის და გემოვნური თვისებების  კუთხით.

კანაფის ძირითადი საკვები

kanafi-azoti-fosfori-kaliumi

აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი

აქ არის წარმოდგენილი 3 ძირითადი საკვები კომპონენტი. რასაც თქვენი ყველა საკვები დანამატის ბოთლზე იხილავთ. N-P-K შემადგენლობა გიჩვენებთ აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის დონეს ორგანულ და ჰიდროფონიკულ ნივთიერებაში.

მაგალითად, თქვენ შეიძლება შენიშნოთ თქვენი ორგანული საკვების ნომრები 5-1-4. ეს გაცნობებთ, რომ საკვებ დანამატში არის 5 ნაწილი აზოტი, 1 ნაწილი ფოსფორი, და 4 ნაწილი კალიუმი.

აზოტი – გამოიყენება ფოთლების, ღეროების და ტოტების დასამუშავებლად. აზოტი ასევე პასუხისმგებელია ქლოროფილის წარმოებაზე, რომელსაც ფოტოსინთეზის პროცესში იყენებენ ენერგიის, ამინომჟავების და ფერმენტების გარდაქმნის მიზნით. აზოტის მოხმარება უნდა შემცირდეს ყვავილების დაწყებისთანავე.

ფოსფორი – აზოტთან ერთად, ფოსფორი ხელს შეუწყობს ფესვების ჯანმრთელ განვითარებას და მცენარეს საშუალებას მისცემს გაიზარდოს სქელი ფოთლები, რაც ხელს შეუწყობს ყვავილების წონას. ფოსფორი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა კანაფის მცენარეების ყვავილობის დროს.

კალიუმი – ეხმარება მცენარეს ნახშირბადის დიოქსიდის გარდაქმნაში, ფოთლებს ზრდის და კალიუმთან ერთად აუცილებელ საკვებ ნივთიერებებს ასტიმულირებს, როდესაც კანაფის მცენარეები ყვავილობენ. კალიუმი გააძლიერებს ფუძეთა და აძლევს მცენარეებს ჯანმრთელ, ძლიერ ზრდის სტრუქტურას ვეგეტატიურ ეტაპზე.

მიკროელემენტები და მისი განმარტება

kanafis-stresi-gachimva (1)

მიკრო ელეპენტების სწორი თანაფარდობა ძალზე მნიშვნელოვანია და შეიძლება იყოს განსხვავება დისბალანსსა და დეფიციტს შორის, ან აყვავებულ ჯანმრთელ ზრდას შორის.

მაგნიუმი – პასუხისმგებელია მცენარეთა ფერმენტების, აუქსინების და ღეროების ზრდისთვის. მუშაობს მანგანუმთან და მაგნიუმთან ერთად.

კალციუმი – ეხმარება მცენარეს აზოტისა და შაქრის ტრანსპორტირებაში.

გოგირდი – გამოიყენება ზრდის ჰორმონების და ვიტამინების დასამზადებლად და განიხილება, როგორც შენობის აუცილებელი ბლოკი.

თუთია – აუცილებელია ფერმენტისა და ქლოროფილის წარმოებისთვის სხვა მიკროელემენტებთან ერთად.

მანგანუმი – დამოკიდებულია ფოტოსინთეზის ფუნქციონირებაზე და ფერმენტების წარმოებაზე.

რკინა – ქლოროფილის წარმოქმნის კატალიზატორი, აგრეთვე ელემენტი, რომლის საშუალებითაც ფესვები ადვილად აითვისებენ ნივთიერებებს.

ბორი – ეხმარება კალციუმის მიღებას, ისევე როგორც ბევრ სხვა ფუნქციას. ეს არის მნიშვნელოვანი მიკროელემენტი, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი მცენარის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში.

ქლორი – ქლორი, ქლორიდის ფორმაში ხელს უწყობს ფოტოსინთეზს, ძრების წარმოქმნას და ბაგის ფუნქციონირებას.

კობალტი – მიკროელემენტი, რომელსაც თქვენი მარიხუანას მცენარეები საჭიროებენ. გარდამავალი ელემენტია რამდენიმე ფერმენტის. მან აჩვენა, რომ გავლენას ახდენს მცენარეების ზრდაზე და მეტაბოლიზმზე.

სპილენძი – მოქმედებს, როგორც ფუნგიციდი, ასევე ხელს უწყობს ფესვის ზონას ფერმენტების წარმოებით.

მოლიბდენი – მცენარეთა ფერმენტის წარმოებაში და ფუნქციონირებაში მნიშვნელოვანი მოთამაშე.

ნიკელი – ხელს უწყობს აზოტის და ნიტრატების დაშლას როგორც მოქმედი ფერმენტი.

მცენარის მყარი კვება

seedling 1062906 1

როცა საქმე ეხება კანაფის გაზრდას მკაცრი ორგანული სუბსტრატებით, დამწყები მებაღეების უმეტესობა არჩევს წყლით კვების მეთოდს. ეს ნამდვილად ორგანული მეთოდია რომელიც საშუალებას მისცემს პირველადიელემენტების და მიკროელემენტების გამოყენებას საჭიროების შემთხვევაში.

საარსებო ნიადაგის შეძენა შესაძლებელია ჩვენს გროუ შოპში, რომელიც სპეციალურად წარმოებულია კანაფის გასაზრდელად. ხშირ შემთხვევაში თხევადი კვება გამოიყენება ცოცხალ ნიადაგთან, თუმცა სტაბილური მჟავიანობის შემცველი წყლით (5.6-6.8 მჟავიანობა) კვება აუცილებელი კომპონენტია.

კომპოსტი (სასუქი) რომელიც შექმნილია ორგანული ნარჩენებისგან, კანაფის ზრდის პროცესში ნელ-ნელა დაიშლება. კომპოსტი ასევე მდიდარია მაგნიუმით, იგი თან ახლავს სასარგებლო ბაქტერიებსა და სოკოებს, რომლებიც ერთად მუშაობენ რომ დაშალონ ორგანული ნივთიერებები და დააბრუნონ ისინი უკან, ძირის ზონაში.

სასუქი – შეზავებული მიწა არის ძალიან სასარგებლო მიკრობული ცხოვრების სტიმულირებისთვის, სადაც კარგად არის დაბალანსებული აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის მიკროელემენტები. მისი გამოყენება არის უსაფრთხო, რომელიც ეხმარება მცენარეს იყოს უფრო ძლიერი და ბედნიერი.

დიატომიტი –  დაპრესილი ქვა. მდიდარია სილიციუმით, რომელიც უბრუნებს ნიადაგს სასარგებლო ნივთიერებებს. გარდა ამისა ეს კარგი მეთოდია ნიადაგში ბაღლინჯოებისგან თავის ასარიდებლად. აგრეთვე აუმჯობესებს დრენაჟს და ხელს უწყობს ჰაერს მიღწევას ფესვებამდე.

მცენარის თხევადი კვება

თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ინვესტირება თხევად საკვებ ნივთიერებებში და ხელმძღვანელობთ კვების გრაფიკის მიხედვით, მაშინ შეამჩნევთ, რომ სხვადასხვა საკვები ნივთიერებები განკუთვნილია მცენარის სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე, რომელიც შედგება  ფესვების გამაძლიერებლისგან, მცენარეული საკვებისგან, აყვავებული მცენარის საკვებისაგან და სხვა ყვავილობის გამაძლიერებელი ან მომწიფების პროდუქტისგან.

თხევადი კვება ასევე შექმნილია იმისათვის რომ ნიადაგში შევიტანოთ მასა რომელიც შეიცავს შაქარას. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება ჰუმინური მჟავები, ღამურის გუანოს ექსტრაქტი ან კასტინგი(worm kasting-სასუქით შეზავებული მიწა). თხევადი კვების მეთოდის გამოყენებისას აუცილებელია დაიცვათ კვების სქემა და სწორად გაისხლას მცენარე.

რა არის ჩარეცხვა ?!

kanafis-stresi-morwyva

ეს ნიშნავს დროის პერიოდს, როდესაც მცენარე გაჟღენთილია დაუდგენელი მარილებით, რასაც ზრდის ნივთიერებები შეიცავს. გარდა ამისა, მხოლოდ pH- ის რეგულირებადი წყლის მოხმარებით, მცენარეები ბუნებრივად გამოიყენებენ შიდა რეზერვს, რაც მათ მოსავლის აღებამდე მისცემენ საბოლოო ბიძგს.

ბოლო 14 დღე მებაღემ უნად მიყვეს, მხოლოდ წყლის მიცემას რათა ბოლომდე ჩაირეცხოს მცენარე. მცენარის ჩარეცხვას ბევრი სარგებელი მოაქვს, მათ შორის:
1. აუმჯობესებს არომატს, როდესაც ყვავილი გამშრალია და მზად არის მოსაწევად.

2. მოწევის დროს ნაცარი გახდება მსუბუქი, ფუმფულა და რბილი ნაცრისფერი.

3. მცენარეებს საშუალება ექნებათ გამოიყენონ ყველა სარეზერვო საკვები ნივთიერება.

4. ყვავილების პერიოდის ბოლო 14 დღის განმავლობაში არ არის საჭირო საკვები ნივთიერებების გამოყენება.

 

კანაფის მცენარეების კვება მარტივი და უშუალო პროცესია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მარტივ ორგანულ რეცეპტს მიჰყვებით. 

კომენტარის დატოვება